Technodenta

Loading

  • 0

    Няма продукти в количката.

Начало»inspector Turbina I инспектор Турбина
inspector Turbina logo

inspector Turbina е приложение, създадено да отчита оборотите на зъболекарски турбинни с цел информиране на денталните лекари за възникнали проблеми в лагерите и мощността на инструментите и необходимостта от ремонт.
Приложението е разработено от фирма Технодента ЕООД и всички права върху софтуера и дизайна са запазени.
Приложението е разработено за мобилни устройства с ОС Андроид и iOS!
Това приложение е разработено само за зъболекарски турбини, задвижвани с въздух. То не работи със зъболекарски микромотори, ъглови и прави наконечници.

Информацията, която се съдържа в приложението е организирана в четири модула.

Модул Диагнистика предоставя избор на най-използваните модели и марки зъболекарски турбини и след избор на подходящо работно налягане отчита оборотите на турбината.
Синият участък от плъзгача за налягането указва диапазона на работното налягане на турбините според техническите им характеристики.
Чрез модул Тест се измерват оборотите на турбината, въз основа налягането, което е подадено от денталния юнит, без да се специфицира модела и марката на зъболекарската турбина.
Чрез измерване оборотите на нова или изправна турбина може да бъде нагласено налягането, което се подава от денталния юнит без да е необходимо използването на манометър.

Модул Инструкции предоставя информация как се работи с приложението.
Модул Информация предоставя данни за собственика на приложението, информация за контакт и насоки за употреба.
Настоящата програма предлага измерване много близко до това на професионалните уреди сравнявайки измерените данни с таблични, но не може да гарантира максимална прецизност. Целта на приложението е да улесни денталния лекар, като му спести време и средства за диагностика на място в сервиз.

Приложението е подходящо и за дентални техници извършващи диагностика на турбини и дентални юнити.

Програмата може да бъде закупена от Google Play магазин и Apple Store .

Как да извършите измерване:
Изберете модула с който желаете да извършите измерването
Диагностика
1. Изберете вида и модела на турбината чиито обороти желаете да проверите. Преместете плъзгача до подходящото за съответната турбина работно налягане.
2. Поставете калибратор или борче в турбината.
3. Пуснете турбината в движение и доближете долната част на телефона ( микрофона ) към главата на турбината. Натиснете бутон Старт. Изчакайте отчитането да приключи. Програмата изписва резултата в долната част на екрана.
4. В случай, че желаете да повторите измерването, натиснете Ново измерване.

Тест
1. Поставете калибратор или борче в турбината.
2. Пуснете турбината в движение и доближете долната част на телефона ( микрофона ) към главата на турбината. Измерването ще започне веднага. Изчакайте отчитането да приключи. В случай, че желаете да повторите измерването, натиснете Ново измерване.

ВНИМАНИЕ! Страничните шумове намаляват прецизността на измерването.
Не се препоръчва извършване на измерване без борче или калибратор.