Technodenta

Loading

 • 0

  Няма продукти в количката.

Начало»Новини»Статии»Автоклави
 • юли, вт, 2018

Автоклави

Най-основните технологии на стерилизация са:

 • с пара (автоклав)
 • с горещ въздух (стерилизатори)
 • със спиртни пари
 • с течност – дезинфектант (химиоклав)
 • други – микровълни и др.

За да е напълно сигурна стерилизацията трябва да са налице четири фактора:

 • да има ефективен контакт на парата с обекта. Това се постига чрез отнемане на въздуха от стерилизационната камера.
 • стабилност на термодинамичните параметри. Температурата и налягането в камерата трябва да са в зададените граници.
 • продължителност на действие (трябва да е достатъчно продължително за да се осигури сигурен стерилизационен ефект).
 • изсушаващо качество: обектите трябва да са напълно сухи в края на цикъла, особено ако са порести или затворени.

Автоклавите са с различни въздушни системи.
Термодинамични системи: Използват действието на парата която изкарва въздуха навън. Термодинамичен вакуум е понятие, което обяснява разликата между външната околна температура и температурата в съда на автоклава, който при отваряне на определен клапан, заложено в програмата по време на стерилизация се получава естествено движение на въздушния поток и възможността на парата при този поток да проникне колкото е възможно повече в заложените инструменти. Но скоростта е твърде малка и не винаги автоклавирането при претрупан автоклав и с по-горе изброените марли и инструменти може да се гарантира напълно Подходяща е за плътни не запечатани инструменти, но не е подходяща за инструменти с кухини или за порести материали.
Индивидуални вакуумни системи: Въздуха се изсмуква с помощта на малка вакуумна помпа. Подходяща за стерилизиране на инструменти с кухини и малки порести обекти за стерилизация. Не е подходяща за инструменти с дълбоки кухини и за големи обекти за стерилизация.
Разпределящи вакуумни системи: Въздуха се изсмуква напълно в поредица от пулсации от вакуум и налягане като се използва пара. Това е най-добрата система за стерилизиране на всякакви обекти.
За да е по-лесна класификацията на стерилизаторите се въвежда единен европейски стандарт prEN 13060 (за маломерни стерилизатори) който установява три вида класове стерилизатори според типа на материалите и инструментите които могат да се стрилизират надежно с тях. Това се установява посредством серия тестове.
Клас В: За порести материали, кухи инструменти и плътно затворени и не затворени инструменти. Осигурява максимална сигурност за всички инструменти използвани при зъболекарската практика.
Клас S: Това е автоклав с вакуум помпа, но не трябва да се бърка или използва като стерилизатор клас В. Не е подходящ за порести материали или за инструменти с отвори и кухини. Той трябва да се използва само за материали и инструменти определени от производителя с помощта на подходящи тестове.
Клас N: За плътни не затворени инструменти. Не позволява стерилно съхранение. Възможна е стерилизацията на дребния инструментариум.
Автоклава се избира според практиката. Клас B е задължителен ако се практикува хирургия и имплантология
Опаковъчната хартия от едната страна е с платно, от което се правят т.нар. бактерицидни филтри. Има различни видове в зависимост от плътността на тази филтърна хартия, която от своя страна позволява запазването на стерилност на запечатаните в нея инструменти или тъкани в различно времетраене – от 72 часа до 3 месеца и повече.

По материали на инж. Христо Димитров